Article

19 Nov 2020

Thailand BOI Approves New EV Package

New Package for EV The new promotion package, which replaces the first EV package which expired i

26 Oct 2020

มาตรการปรับปรุงใหม่ของ BOI ใน EEC สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ

วันนี้แอดมินขอนำเสนอมาตรการบีโอไอในอีอีซี ปรับปรุงใหม่ สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯที่ยื่นตั้งแต่ 2

16 Sep 2020

“อีอีซีประกาศ แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค”

ทาง EEC-OSS ได้นำข้อมูลการดู ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ EEC ขึ้น website เพื่อสะดวกต่อการเข้

11 Aug 2020

มาร่วมสร้างอนาคตไปกับเรา นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี เพื่อการลงทุนที่ "ยั่งยืน"

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ บ้านค่าย และ อำเภอ นิคมพัฒนา ในจังหวัดระยอง

22 Jun 2020

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเ


Back to Top