News & Activities

Post : 16 Sep 2020

“อีอีซีประกาศ แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค”

ทาง EEC-OSS ได้นำข้อมูลการดู ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ EEC ขึ้น website เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงต่อผู้ใช้งาน

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ : https://eec-oss.com/news/?p=150

โดยสามารถ Click ได้ที่ ข้อมูลที่น่าสนใจ > ข้อกำหนดและมาตราการ... เข้าไปแล้ว

1. สามารถ download คู่มือผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน : https://www.eeco.or.th/th/filedownloads/2952/file-ca2877f60d99fe7359fbe58c6ffcab83.pdf


2. เลือกดูแผนที่ได้ 2 แบบ

A. แผนที่ Gistda
B. แผนที่ Google Earth

โดยสามารถกดเข้าถึงได้ที่ icon แผนที่

 

ที่ตั้งของโครงการนิคมฯ ซีพีจีซี


Back to Top