CSR Activities

11 Jan 2021

นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ได้ส่งมอบอาหารแห้งและของใช้ให้กับทาง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันนี้ทางนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ได้ส่งมอบอาหารแห้งและของใช้ให้กับทาง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดร


Back to Top